За нас

Нашата фирма за преводи ще ви помогне да преодолеете езиковите бариери, да кажете това, което имате да казвате и да улесните своето общуване! Предоставяме преводи на високо ниво по цял свят, като отделяме специално внимание на подробностите. Нашите преводачи предлагат бързи, точни и професионални преводачески услуги.

Преводът е най-важното средство за интелектуален диалог, защото отстранява езиковите, географските и културните граници по света. То е изкуство, което изисква внимание върху най-малките подробности и дълбоко разбиране на връзката между семантика и синтаксис.

Нашата фирма за преводи силно вярва, че точността в семантиката прави един превод безупречен, а правилният граматически анализ го прави последователен. Всяка фирма за преводи си има своето мото, като нашето е това да се предадат дадените понятия на целевата публика така, че тя правилно да разбере изказаните идеи.

Sevgi Translations предоставя професионални преводачески услуги във всяка област от общи и бизнес теми, с най-добро качество и цена. В Sevgi Translations внимателно се уверяваме, че използваме подходящата терминология, с правилно представяне на нюанси и стилове. Освен това, се уверяваме, че преводите отговарят на изискванията на клиента и че са точни в езиково и културно отношение.

Sevgi Translations притежава нещо ценно, с което много се гордее. Нашата гордост се основава на широкообхватния ни екип от опитни преводачи, способни коректори и компетентни редактори, които се уверяват, че крайният резултат е от високо качество и се чете сякаш първоначално е написан на целевия език. Нашите преводачески услуги са посветени на това да предлагат най-качествени преводи на най-достъпна цена.


Sevgi Translations е създадена от възпитаник на Факултета по Хуманитарни Науки в началото на 21-ви век. Целта на нашата фирма за преводи е да предостави повече професионализъм и експертност. Нашите услуги са предназначени за онези хора и компании, които търсят цялостни и точни преводачески услуги на чужди езици. Стремим се да помогнем на ВАС да успявате в 21-ви век!

Sevgi Translations стриктно съблюдава нормите на професионална етика и бизнес поведение, като не дава поверителна информация на трети лица.

Ако имате каквито и да е въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.

Отговаряме на всички запитвания чрез е- поща в рамките на 24 часа.