Контакти

Търговски център „София 2000”
София 1000
бул. Мария Луиза 9- 11,
Партер, офис: 7а

Тел: 0888 383 708

WhatsApp: +359 888 383 708

E- поща: info@sevgitrans.com