Услуги

Устни и писмени преводи на всички езици.

 

УСТЕН ПРЕВОД:

  • Косекутив (последователен); по време на вашите бизнес-срещи, осъществяване на контакти с чужбина и др.
  • Симултанен (едновременен); по време на вашите конференции, презентации, тържества и форуми.

 

ПИСМЕН ПРЕВОД:

  • На тръжна документация, технически, юридически, медицински, икономически, рекламни материали, художествена литаратура, лични документи, кореспонденция и др.

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ:

  • Всеки един ваш документ ще бъде легализиран в необходимите институции, за да бъде официално признат в България и чужбина.
  • Изпълнение на поръчката в срок.
  • Срокове: от 2 до 10 дни в зависимост от конкретните изисквания на заверяващите учреждения.