Устен превод

УСТЕН ПРЕВОД
Придружаване (по договаряне)

пред нотариус

За един преводач 50 евро /ч.-1ва група

75 евро /ч.-2ра група

100 евро /ч.-3та група
300 евро на ден за 8 часа

Бизнес разговор (консекутив) За един преводач 75 евро/ч.-1ва група
100 евро /ч.-2ра група150 евро /ч.-3та група500 евро на ден за 8 часа
За екип от двама преводачи 800 евро/ч.
Конферентен превод 
(консекутив, симултанен)
За екип от двама преводачи 200 евро/ч.
1000 евро на ден
Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод.