Устен превод

УСТЕН ПРЕВОД
Придружаване (по договаряне)

пред нотариус

За един преводач 30 евро /ч.-1ва група

40 евро /ч.-2ра група

50 евро /ч.-3та група
100 евро на ден за 8 часа

Бизнес разговор (консекутив) За един преводач 40 евро/ч.-1ва група
50 евро /ч.-2ра група

60 евро /ч.-3та група

150 евро на ден за 8 часа

За екип от двама преводачи 80 евро/ч.
Конферентен превод 
(консекутив, симултанен)
За екип от двама преводачи 100 евро/ч.
300 евро на ден
Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод.