Oral translation

УСТЕН ПРЕВОД
Придружаване (по договаряне) За един преводач 30 евро /ч.
100 евро на ден
Бизнес разговор (консекутив) За един преводач 40 евро/ч.
За екип от двама преводачи 80 евро/ч.
Конферентен превод 
(консекутив, симултанен)
За екип от двама преводачи 100 евро/ч.
300 евро на ден
Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод.