Birinci dil grubu

Английски, Немски, Испански, Френски, Италиански, Руски

Бавен превод за 3 работни дни ( 72 астрономически часа )
Общински и учебни– (дипломи,удостоверения, свидетелства и други граждански документи) 10.00 лв./стр.
Фирмени– ( декларации, съдебни удостоверения за актуално състояние, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки договори*, нотариални актове, решения, протоколи, медицински удостоверения, учебни програми, приложения на дипломи, сертификати, статии, рецензии, каталози) 15.00 лв./стр.
Юридически, медицински, технически, икономически и художествени– (съдебна документация, жалби, медицински епикризи, решения ТЕЛК, устави, изследвания, научни статии, материали в PDF формат,счетоводни документи, анализи, спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация, меморандуми,менюта, рекламни текстове, брошури, анотации, сценарии, книги, статии) и др. специализирани текстове 20.00 лв./стр.
При обем, по-голям от 10 стр. за 3 раб. дни – преводът се таксува като бърз!
* При обем, по-голям от 10 стр. за 24 часа – преводът се таксува като експресен.
Бърз превод за 24 часа от приемане на поръчката
Общински и учебни– (дипломи,удостоверения, свидетелства и други граждански документи) 15.00 лв./стр.
Фирмени– ( декларации, съдебни удостоверения за актуално състояние, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки договори*, нотариални актове, решения, протоколи, медицински удостоверения, учебни програми, приложения на дипломи, сертификати, статии, рецензии, каталози) 20.00 лв./стр.
Юридически, медицински, технически, икономически и художествени– (съдебна документация, жалби, медицински епикризи, решения ТЕЛК, устави, изследвания, научни статии, материали в PDF формат,счетоводни документи, анализи, спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация, меморандуми,менюта, рекламни текстове, брошури, анотации, сценарии, книги, статии) и др. специализирани текстове 25.00 лв./стр.
При обем, по-голям от 10 стр. за 24 часа – преводът се таксува като експресен.
* Договори, включващи техническа и специализирана тематика, се таксуват като технически преводи.
Експресен превод до 8 работни часа от приемане на поръчката
Общински и учебни– (дипломи,удостоверения, свидетелства и други граждански документи) 20.00 лв./стр.
Фирмени– ( декларации, съдебни удостоверения за актуално състояние, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки договори*, нотариални актове, решения, протоколи, медицински удостоверения, учебни програми, приложения на дипломи, сертификати, статии, рецензии, каталози) 25.00 лв./стр.
Юридически, медицински, технически, икономически и художествени– (съдебна документация, жалби, медицински епикризи, решения ТЕЛК, устави, изследвания, научни статии, материали в PDF формат,счетоводни документи, анализи, спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация, меморандуми,менюта, рекламни текстове, брошури, анотации, сценарии, книги, статии) и др. специализирани текстове 30.00 лв./стр.
При обем по-голям от 6 стр. до 8 работни часа цената е 30.00 лв./стр. / 1 стр. – 1600 символа.
* Договори, включващи техническа и специализирана тематика, се таксуват като технически преводи.