Üçüncü dil grubu

Арабски, Арменски, Албански, Азербайджански, Арменски, Виетнамски, Грузински, Датски, Иврит, Хинди, Исландски, Латински, Казахски, Каталонски, Корейски, Китайски, Монголски, Норвежки, Нидерлански, Османотурски, Персийски, Старогръцки, Урду, Фарси, Шведски, Японски

Бавен превод за 3 работни дни ( 72 астрономически часа )
Общински и учебни– (дипломи,удостоверения, свидетелства и други граждански документи) 20.00 лв./стр.
Фирмени– ( декларации, съдебни удостоверения за актуално състояние, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки договори*, нотариални актове, решения, протоколи, медицински удостоверения, учебни програми, приложения на дипломи, сертификати, статии, рецензии, каталози) 25.00 лв./стр.
Юридически, медицински, технически, икономически и художествени– (съдебна документация, жалби, медицински епикризи, решения ТЕЛК, устави, изследвания, научни статии, материали в PDF формат, счетоводни документи, анализи, спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация, меморандуми,менюта, рекламни текстове, брошури, анотации, сценарии, книги, статии) и др. специализирани текстове 30.00 лв./стр.
При обем, по-голям от 10 стр. за 3 раб. дни – преводът се таксува като бърз!
* При обем, по-голям от 10 стр. за 24 часа – преводът се таксува като експресен.
Бърз превод за 24 часа от приемане на поръчката
Общински и учебни– (дипломи,удостоверения, свидетелства и други граждански документи) 25.00 лв./стр.
Фирмени– ( декларации, съдебни удостоверения за актуално състояние, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки

договори*, нотариални актове, решения, протоколи, медицински удостоверения, учебни програми, приложения на дипломи, сертификати, статии, рецензии, каталози)

30.00 лв./стр.
Юридически, медицински, технически, икономически и художествени– (съдебна документация, жалби, медицински епикризи, решения ТЕЛК, устави, изследвания, научни статии, материали в PDF формат, счетоводни документи, анализи, спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация, меморандуми,менюта, рекламни текстове, брошури, анотации, сценарии, книги, статии) и др. специализирани текстове 35.00 лв./стр.
При обем, по-голям от 10 стр. за 24 часа – преводът се таксува като експресен.
* Договори, включващи техническа и специализирана тематика, се таксуват като технически преводи.
Експресен превод до 8 работни часа от приемане на поръчката
Общински и учебни- (дипломи,удостоверения, свидетелства и други граждански документи) 30.00 лв./стр.
Фирмени– ( декларации, съдебни удостоверения за актуално състояние, атестации, препоръки, лична кореспонденция, трудови книжки договори*, нотариални актове, решения, протоколи, медицински удостоверения, учебни програми, приложения на дипломи, сертификати, статии, рецензии, каталози) 35.00 лв./стр.
Юридически, медицински, технически, икономически и художествени– (съдебна документация, жалби, медицински епикризи, решения ТЕЛК, устави, изследвания, научни статии, материали в PDF формат, счетоводни документи, анализи, спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация, меморандуми,менюта, рекламни текстове, брошури, анотации, сценарии, книги, статии) и др. специализирани текстове 40.00 лв./стр.
При превод от български на чужд език цената на страница се увеличава с 10.00лв./стр.,като срока се договаря допълнително.
* Договори, включващи техническа и специализирана тематика, се таксуват като технически преводи.